Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioRede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo

Rede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo - Curso 2023/24

Oferta da Rede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo para o curso 2023/2024

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

QUENDA

LIÑAS

AULAS

Mañá

Entrada 07,30- 09,00h
Saída 15,30-15,45h

Tarde

Entrada 16,00h
Saída 19,45-20,00h

Continua

Entrada 07,30- 09,00h
Saída 15,30-17,00h

0-1

1-2

2-3

Atalaia-Teis Máis info

 

1

Bembrive Máis info

 

 

2

Bouzas Máis info

 

1

Costeira-Saiáns Máis info

 

1

Mestres Goldar-Castrelos Máis info

1

Navia Máis info

 

1

Santa Cristina-Lavadores Máis info

 

1

Santa Marta (previsto traslado á Praza da Industria) Máis info

 

1

Tomás Alonso Máis info

 

1


Calendario do procedemento de admisión e matrícula para o
curso escolar 2023/2024 nas EIM do Concello de Vigo.

Solicitude de praza, renovación e novo ingreso Do 27 de marzo ao 14 de abril de 2023 (ambos inclusive)
Listas provisionais de admisión 1 de xuño de 2023
Prazo de reclamacións Do 2 ao 7 de xuño de 2023 (ambos inclusive)
Listas definitivas de admisión 16 de xuño de 2023
Formalización de matrícula Do 19 ao 28 xuño de 2023 (ambos inclusive)

Máis información nas escolas infantís municipais. Solicitar cita nos teléfonos:
 • EIM Santa Cristina: 986 28 07 32
 • EIM Santa Marta: 986 44 21 53
 • EIM Atalaia: 986 37 65 03
 • EIM Costeira: 986 49 86 77
 • EIM Tomás Alonso: 986 29 12 06
 • EIM Bouzas: 986 24 65 50
 • EIM Mestres Goldar: 986 23 96 44
 • EIM Navia: 986 68 78 22
 • EIM Bembrive: 986 27 21 38

Para completar telemáticamente unha solicitude de novo ingreso, debe seguir os seguintes pasos:


 • 1) Cubrir o formulario.

  Abrir o formulario

 • 2) Adxuntar a documentación requerida:

  A través da páxina escolas.vigo.org/eim-adxuntar-doc, introducindo o seu número de solicitude e máis un dos NIF/NIE proporcionados na solicitude.

  As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:

  • A) Fotocopia DNI da nai e do pai, ou dos representantes legais, segundo proceda, ou outro documento acreditativo da identidade.
  • B) Fotocopia do libro de familia completo, ou no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
  • C) Vida laboral actualizada da nai e do pai ou representantes legais.

  Abrir a páxina para adxuntar documentación

 • 3) Presentar o formulario cuberto no Rexistro Xeral:

  A través da Sede Electrónica do Concello de Vigo (vigo.org/solicitude-eim), onde deberá incorporar o arquivo PDF resultante de cubrir o Formulario de Solicitude (paso 1), e pulsar tramitar; poderá descargar entón o xustificante do Rexistro.

  Para autorizar a consulta dos datos tributarios e padrón de habitantes o formulario de solicitude debe estar asinado por ambos proxenitores. Tan só por un no caso de familia monoparental.

  Abrir o trámite da Sede Electrónica

Para completar presencialmente unha solicitude de novo ingreso, debe seguir os seguintes pasos:


 • 1) Cubrir o formulario.

  Abrir o formulario

 • 2) Adxuntar a documentación requerida:

  Pode achegar a documentación requerida a través da páxina escolas.vigo.org/eim-adxuntar-doc, ou presencialmente no Rexistro Xeral (ver paso nº 3).

  As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:

  • A) Fotocopia DNI da nai e do pai, ou dos representantes legais, segundo proceda, ou outro documento acreditativo da identidade.
  • B) Fotocopia do libro de familia completo, ou no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
  • C) Vida laboral actualizada da nai e do pai ou representantes legais.

  Abrir a páxina para adxuntar documentación

 • 3) Presentar o formulario cuberto no Rexistro Xeral:

  Imprimir en papel o arquivo PDF resultante de cubrir o Formulario de Solicitude (paso 1), asinalo e, xunto coa documentación requerida, (no caso de que non a achegase anteriormente) presentalo físicamente no Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Para isto poderá solicitar cita previa na web citaprevia.vigo.org (escollendo como trámite "Escolas Infantís") ou nos teléfonos 010 / 986 810 260.

  Para autorizar a consulta dos datos tributarios e padrón de habitantes o formulario de solicitude debe estar asinado por ambos proxenitores. Tan só por un no caso de familia monoparental.

  Abrir a cita previa do Concello de Vigo

Para renovar a praza debe:


 • 1) Descargar e imprimir en papel o Formulario de Renovación.

  Descargar Formulario de Renovación de praza

 • 2) Cubrir e asinar o formulario impreso.
 • 3) Entregar o formulario impreso e asinado na escola infantil onde solicita a renovación de praza.Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org