Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioRede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo

Rede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo - Curso 2022/23

Oferta da Rede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo para o curso 2022/2023

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

QUENDA

LIÑAS

AULAS

Mañá

Entrada 07,30- 09,00h
Saída 15,30-15,45h

Tarde

Entrada 16,00h
Saída 19,45-20,00h

Continua

Entrada 07,30- 09,00h
Saída 15,30-17,00h

0-1

1-2

2-3

Atalaia-Teis Máis info

 

1

Bembrive Máis info

 

 

2

Bouzas Máis info

 

1

Costeira-Saiáns Máis info

 

1

Mestres Goldar-Castrelos Máis info

1

Navia Máis info

 

1

Santa Cristina-Lavadores Máis info

 

1

(*) Santa Marta-Casco Vello Máis info

 

1

Tomás Alonso Máis info

 

1


(*) Está previsto o traslado desta escola, durante o curso escolar, ás novas instalacións que se están a preparar no IME (Instituto Municipal de Educación), na Praza da Industria, unha vez rematadas as obras de acondicionamento e obtidas as correspondentes autorizacións por parte da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Estas circunstancias poderían provocar algunha demora na data de comezo do curso 2022-2023 nesta escola infantil municipal.

Para completar telemáticamente unha solicitude de novo ingreso, debe seguir os seguintes pasos:


 • 1) Cubrir o formulario.

  Abrir o formulario

 • 2) Adxuntar a documentación requerida:

  A través da páxina escolas.vigo.org/eim-adxuntar-doc, introducindo o seu número de solicitude e máis un dos NIF/NIE proporcionados na solicitude.

  As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:

  • A) Fotocopia DNI da nai e do pai, ou dos representantes legais, segundo proceda, ou outro documento acreditativo da identidade.
  • B) Fotocopia do libro de familia completo, ou no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
  • C) Vida laboral actualizada da nai e do pai ou representantes legais.

  Abrir a páxina para adxuntar documentación

 • 3) Presentar o formulario cuberto no Rexistro Xeral:

  A través da Sede Electrónica do Concello de Vigo (vigo.org/solicitude-eim), onde deberá incorporar o arquivo PDF resultante de cubrir o Formulario de Solicitude (paso 1), e pulsar tramitar; poderá descargar entón o xustificante do Rexistro.

  Abrir o trámite da Sede Electrónica

Para completar presencialmente unha solicitude de novo ingreso, debe seguir os seguintes pasos:


 • 1) Cubrir o formulario.

  Abrir o formulario

 • 2) Adxuntar a documentación requerida:

  Pode achegar a documentación requerida a través da páxina escolas.vigo.org/eim-adxuntar-doc, ou presencialmente no Rexistro Xeral (ver paso nº 3).

  As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:

  • A) Fotocopia DNI da nai e do pai, ou dos representantes legais, segundo proceda, ou outro documento acreditativo da identidade.
  • B) Fotocopia do libro de familia completo, ou no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
  • C) Vida laboral actualizada da nai e do pai ou representantes legais.

  Abrir a páxina para adxuntar documentación

 • 3) Presentar o formulario cuberto no Rexistro Xeral:

  Imprimir en papel o arquivo PDF resultante de cubrir o Formulario de Solicitude (paso 1), asinalo e, xunto coa documentación requerida, (no caso de que non a achegase anteriormente) presentalo físicamente no Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Para isto poderá solicitar cita previa na web citaprevia.vigo.org (escollendo como trámite "Escolas Infantís") ou nos teléfonos 010 / 986 810 260.

  Abrir a cita previa do Concello de Vigo

Para renovar a praza debe:


 • 1) Descargar e imprimir en papel o Formulario de Renovación.

  Descargar Formulario de Renovación de praza

 • 2) Cubrir e asinar o formulario impreso.
 • 3) Entregar o formulario impreso e asinado na escola infantil onde solicita a renovación de praza.Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org