Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioBolsas EOIV

Convocatoria de bolsas "Concello de Vigo" para estancias lingüísticas no estranxeiro do alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Vigo (EOIV) ano 2023.

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria de data 31/03/2023 aprobou as Bases reguladoras e convocatoria específica das Bolsas "Concello de Vigo" para estancias lingüísticas no estranxeiro do alumnado da Escola de Idiomas de Vigo (EOIV) correspondentes ao ano 2023, (expte. 45025/332) coas seguintes características básicas:

O obxecto destas axudas económicas en forma de bolsas de estudo individuais é contribuír a mellorar a competencia e capacitación en linguas estranxeiras do alumnado da EOIV, fomentando a súa aprendizaxe e o contacto con outras culturas nun ámbito internacional
A bolsa vai destinada a financiar os conceptos de gastos da viaxe, aloxamento da estancia de 2 semanas en destino, matrícula e custo do curso de inmersión lingüística, certificado ou diploma acreditativo da realización do curso e seguro.

Os Destinatarios/as son o Alumnado da Escola de Idiomas de Vigo (EOIV) (Sede Central e calquera das súas seccións).

 

Número de bolsas a conceder / Destinos / Contías:

 

Nº de bolsas Destino Distribución por idioma / niveis do alumnado beneficiario Contía/bolsa (€) Importe total (€)

66

Reino Unido/Irlanda

Inglés B1, B2, C1, C2

1.700

112.200

11

Francia

Francés B1, B2, C1, C2

2.000

22.000

6

Alemaña / Austria

Alemán B1, B2, C1, C2

1.700

10.200

6

Italia

Italiano B2, C1, C2

1.700

10.200

4

Portugal

Portugués B2, C1, C2

1600

6.400

5

Xapón

Xaponés A2.2, B1, B2

2.000

10.000

2

Taiwán

Chinés A2.2, B1, B2

2.000

4.000

100

 

175.000

 

Bases e Convocatoria Bolsas EOIV 2023

Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org