Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioRede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo

Rede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo - Curso 2019/20

Benvida/o á páxina da Rede de Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo.

En relación á convocatoria do vindeiro curso 2019/2020, na columna da dereita podes consultar toda a información nos correspondentes arquivos PDF.


As persoas que figuren nos seguintes listados como “Admitidos/as” deberán formalizar a matrícula no prazo comprendido entre o 13 e o 27 de xuño.

Aqueles solicitantes que non fagan efectiva a matrícula no prazo indicado e do xeito que a continuación se indica, entenderase que renuncian á praza, polo que se procederá a avisar á seguinte persoa candidata que figure na correspondente Lista de espera.

Para completar a matrícula, deberán acceder á Sede Electrónica do Concelo de Vigo (clic para acceder), onde, introducindo o nº de expediente correspondente, que figura no listado, así como o DNI dun dos proxenitores, poderán obter a Carta de pagamento, na que se indica o importe da matrícula ou ben a condición de “Exento/a”. Esta carta poderase imprimir para facer efectivo o ingreso presencialmente nunha entidade bancaria ou ben poderase continuar co pago electrónico seguindo as instrucións que se indican.

Para rematar a formalización da matrícula, deberán entregar na escola correspondente e no mesmo prazo, do 13 ao 27 de xuño:
- Xustificante do ingreso (as persoas exentas deberán tamén presentar a Carta de pagamento na que se indique esa circunstancia).
- Anexo 2 (clic para descargar) de aceptación de praza, debidamente cuberto e asinado.

Nas escolas infantís municipais e no propio servizo municipal de Educación, poderá solicitar axuda e/ou soporte técnico para a realización deste procedemento.Calendario do procedemento de admisión e matrícula para o curso escolar 2019/2020 nas EIM do Concello de Vigo

Solicitudes de praza de novo ingreso Do 11 ao 27 de marzo (ambos inclusive)
Publicación das listas provisionais de admisión 13 de maio
Prazo de reclamacións Do 14 ao 23 de maio (ambos inclusive)
Publicación das listas definitivas de admisión 7 de xuño
Formalización de matrícula Do 13 ao 27 de xuño (ambos inclusive)Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org