Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioDirectorio centrosIES Beade

IES Beade - centro público

O IES Beade foi creado en 1988 para dar servizo de Ensino Medio as parroquias do sur do Concello de Vigo : Castrelos, Beade, Matamá, Zamáns, Valadares e Sárdoma

O centro desenvolve un Proxecto Educativo que ten como fin a formación integral e harmónica do alumnado no que primen os valores democráticos e de convivencia.


Ademais, o IES de Beade  ofrece un ensino que ten como obxectivos xerais:

Afianzar a igualdade, tanto a nivel de xénero, cultura, relixión ou etnia · Sensibilizar e implantar na vida cotiá hábitos de vida saudable · Promover e respectar o coñecemento do noso patrimonio lingüístico, cultural e natural · Valorar a importancia e responsabilizarse cara ao noso patrimonio e ao medio ambiente · Fomentar a cooperación, a solidariedade e a tolerancia.

Para o desenvolvemento deste obxectivos o centro trata de dar participación activa ao alumnado mediante a posta en práctica dos diferentes plans do PEC:

Actividades complementarias e extraescolares: Charlas, obradoiros, viaxes culturais... ·

 

Plan de convivencia do centro,  plan lector,  plan de orientación, plan de normalización lingüística.

 

Participación en contratos-programa da Consellería de Educación.

 

Participación en varias modalidades do "Plan Proxecta" da Consellería de Educación

Blog do programa MeteoEscolas

 

 

O IES de Beade aposta fortemente pola atención á diversidade do alumnado. Contamos para elo co excelente traballo do noso departamento de orientación que, entre outras medidas, organiza:

- Agrupamentos específicos.

- Apoio en grupos reducidos e atención individualizada.

- Programa de identificación e intervención de alumnado con dificultade de aprendizaxe.

- Programa de identificación e intervención de alumnado con altas capacidades.


 

Aula de pedagoxía terapéutica.

 

Club de Lectura (CLUBELÉ) orientado a dinamizar foros literarios.

 Blog da Biblioteca

 

Club de Ciencias para promover a experimentación e a curiosidade científica.

Blog do Club de Ciencias

 

Club da Bandeira Branca para mellorar a convivencia escolar, con servizo de mediación en conflitos.

Blog do Club Bandeira Branca

 

Idiomas: Inglés e Francés.

 

Seccións bilingües en Inglés.

 

Programas Erasmus: Blog Eramus plus

Transporte escolar: 7 liñas.

Equipamento e instalacións

· Superficie de 8.000 m2
· Ximnasio e pista descuberta.
· Pavillón polideportivo cuberto (1.600 m2) homologado para competicións por distintas federacións deportivas.
· Biblioteca informatizada, con máis de 13.000 volumes e un servizo de préstamo aberto a toda a comunidade educativa e aos ex-alumnos do Centro.
· Salón de Actos con capacidade para 250 persoas e cunha instalación de megafonía e alumeado profesional apta para concertos, representacións teatrais...
· Aulas multimedia con encerado dixital.
· 24 aulas dotadas con medios audiovisuais.
· 24 aulas, todas dotadas con canón de proxeccións e, moitas delas, de encerado dixital.
· 2 aulas de Informática.
· Aula de Tecnoloxía.
· 4 Laboratorios ( Física, Química, Bioloxía e Xeoloxía ).
· Aula de Música.
· Aula de Debuxo.

. Cafetería aberta en horario escolar e os martes ao mediodía.

Amosar
Actividades
Extraescolares

Os martes ao mediodía hai actividades lúdico-formativas coordinadas por profesorado do centro, totalmente gratuitas

Da A.N.P.A.

 A ANPA colabora nalgunhas das actividades extraescolares.

Amosar
Oferta educativa
Regulada
Niveis académicos
· ESO
· Bacharelato
. PMAR
Amosar
Outra información de interese

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

 No IES de Beade participamos en innumerables programas educativos promovidos polo Concello de Vigo, pola Consellería de Educación, pola Unión Europea e por outras entidades. Entre eles, cabe destacar: programa “Vigo por dentro” (visitas didácticas gratuitas), “Enlaza Vigo” (contra a violencia de xénero), Normalización Lingüística do Concello de Vigo, Programa Arce, contrato-programa de “Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros” e de “Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia“, Plan Proxecta (Meteoescolas, O monte vivo, Mobilidade sostible e segura, Consumópolis...), programa “Quérote”, programa do 061 de formación do alumnado en primeiros auxilios, programas europeos Erasmus plus e  eTwinning.

Para o bienio 2018/2020 temos en marcha un programa de intercambio Erasmus+ con alumnado de Francia, Italia e Letonia.

 

 Toda a información sobre os programas Erasmus do centro podedes atopala no blog Erasmus

 

 

 

CONCURSOS E PREMIOS 

 O noso centro participa en diversas convocatorias de premios. O curso pasado, por exemplo, o noso alumnado obtivo o primeiro premio no VI Concurso da Incubadora de sondaxes e experimentos, organizado pola Sociedade Galega de Estatística (SGAPEIO) e fumos seleccionados pola "Fundación española para la ciencia y la tecnología" (fundación adscrita ao Ministerio de Economía y Competitividad) para participar na organización do “Finde científico 2016” (actividade de divulgación das iniciativas científicas dos centros educativos) que se celebrou en Alcobendas en outubro de 2016. Tamén recibimos o Diploma pola nosas participación no programa "Pasaportes Solidarios" e dous Selos de Calidade Europea por dous proxectos do programa eTwinning:

Scales & Sizes project

Powers of ten project

 

 


CLUBS E ACTIVIDADES

 

 Ofrecemos ao noso alumnado a posibilidade de formar parte, de xeito totalmente gratuito, de diversos grupos e clubs e de participar en moitas actividades extraescolares, organizadas por profesorado voluntario, durante os recreos e os martes de 15h a 16:30h.

 

 

Así, contamos cun Club de Ciencia, un Club de lectura, Club de convivencia “Bandeira branca” (con servizo de mediación, entre outros), actividades de reciclaxe, xogos cooperativos, actividades de xadrez, etc.

Os clubs teñen aloxados blogs dentro da web do centro, onde nos ensinan as súas actividades

 

Parte destas actividades desenvolvense na antiga vivenda do conserxe, habilitada polo propio alumnado como espazo de lecer.

 

 

 

FESTAS E CONMEMORACIÓNS

 

 Celebramos xuntos distintas datas, como o día da paz, o día contra a violencia de xénero, o día da muller, o día das letras galegas, o día dos dereitos humanos... En todos estes actos o lumnado participa activamente, sendo o protagonista dos mesmos.

 

 

Tamén, coa colaboración da ANPA, celebramos as nosas festas populares, como o magosto e o entroido.

 

 

No mes de maio celebramos unha “Semana de exposición de proxectos e traballos”, na que o alumnado expón o que fixo nos diferentes clubs ou nalgunhas materias. Ese día son eles os que exercen de “profes” e explican ao resto de compañeiros, ao profesorado e ás famiñias que se achegan moitas das cousas que aprenderon durante o curso.

 

 

 

WEB E APP

 

O centro dispón dinha páxina web (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesbeade/) e dunha APP (para dispositivos Android, descargable no GooglePlay sen mais que buscar “IES de Beade”), que son actualizadas constantemente e nas que se comunican as novidades e eventos (ademais de polos medios tradicionais). Ademais, na web publícanse as actividades dos diferentes clubs e conta cunha galería de fotos e videos das viaxes e actividades. Contamos tamén coa “Televisión do IES de BEADE”, que da conta de charlas, actuacións, entrevistas e outros eventos salientables.

 

 

 

Amosar
Galerías fotográficas

Imaxes do centro

< Galería 1 >
Novas do centro
Ver todas as novas
Etapas educativas
  • 1º Ciclo ESO (12-14 anos)
  • 2º Ciclo ESO (14-16 anos)
  • Bacharelato (16-18 anos)
Datos de contacto
  • Tlf: 886 111 030
  • Fax: 886 111 038
  • Email: ies.beade@edu.xunta.es
Enderezo e mapa
Abrir mapa
Camiño do Outeiro, 10 - 36312 Vigo
Horarios do centro
  • Oficina: 9:00 a 14:00 horas
  • Titorías: Todo o profesorado ten unha hora semanal de atenciión a pais e nais. Consultar no centro.
  • Clases: 08:20 a 14:00 horas e martes pola tarde de 16:30 a 18:10 horas
Servizo de transporte

7 liñas de transporte

Redes sociais e web
Abrir a páxina web do centro Abrir o twitter do centro Abrir o canal de youtube do centro
Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org