Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioDirectorio centrosCIFP Valentín Paz Andrade

CIFP Valentín Paz Andrade - centro público

Centro Integrado de Formación Profesional pertencente á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia.

 

Formación pública de calidade, igualitaria, moderna e adaptada ao sector produtivo.

Ciclos Formativos de graos básico, medio e superior en réxime ordinario e modular presencial, a distancia e dual.

 

Cursos de especialización (Másteres de FP).

 

Participación en programas ERASMUS.

 

Viveiro de empresas para desenvolver e por en marcha proxectos empresariais do alumnado.

Participación en Proxectos de Innovación da Consellería de Cultura, Educación, Formación profesional e Universidades.

 

Participación en Proxectos de Innovación do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

 

Participación do alumnado en competicións de FP a nivel autonómico, nacional e internacional.

 

Centro coordinador da Rede Galega de Educación Dixital - DixitalGal


 

Equipamento e instalacións

Superficie de 30.000 m2

 

Aulas de Informática.


Aulas Técnicas específicas das Familias Profesionais.

 

Aulas de Tecnoloxía Aplicada, que simulan un entorno real de traballo.


Obradoiros con equipameneto específico para formación práctica.

 

Salón de actos con capacidade para 220 persoas.


Biblioteca con servizo de préstamo.


Cafetería.


Zona exterior de 16.000 m2, con aparcadoiro propio para alumnado.

Amosar
Oferta educativa
Regulada
FP ENERXÍA E AUGA - CS Enerxías renovables - CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Curso de especialización en Auditoría enerxética FP FABRICACIÓN MECÁNICA - CM Soldadura e caldeiraría - CS Construcións metálicas - CS Deseño en fabricación mecánica - CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Curso de especialización en Fabricación aditiva FP INSTALACIÓN E MANTEMENTO - CM Instalacións frigoríficas e de climatización - CM instalacións de produción de calor - CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos FP MADEIRA, MOBLE E CORTIZA - CM Carpintaría e moble - CM instalación e amoblameento - CS Deseño e amoblamento FP TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS - FP Básica Mantemento de vehículos - CM Carrozaría - CM Electromecánica de vehículos automóbiles - CS Automoción - Curso de especialización en Mantemento e seguridade de sistemas de vehículos híbridos e eléctricos.
Non regulada
Acreditación das competencias profesionais acadadas pola experiencia laboral. Carnés e habilitacións profesionais, que acreditan ter os coñecementos teórico-prácticos necesarios para o exercicio de certas actividades no ámbito da seguridade industrial. Cursos AFD, Accións Formativas destinadas prioritariamente a Desempregados, deseñados para a obtención de certificados de profesionalidade. Probas libres, para facilitar a obtención de títulos de técnico e técnico superior. Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior.
Amosar
Etapas educativas
  • FP Básica
  • FP Grao Medio
  • FP Grao Superior
Datos de contacto
  • Tlf: 886 110 857
  • Fax: 886 110 878
  • Email: cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal
Enderezo e mapa
Abrir mapa
Estrada vella de Madrid, 160. Vigo
Horarios do centro
  • Oficina: Lus a venres: de 9.00 a 14.00 horas. Martes: de 16:30 a 18:30 horas
  • Clases: Réxime ordinario: 08.30 a 15.00 horas. Réxime modular: 15.40 a 22.00 horas.
Redes sociais e web
Abrir a páxina web do centro Abrir o facebook do centro Abrir o twitter do centro
Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org