Escolas Vigo: directorio de centros educativos.

Concellería de Educación do Concello de Vigo.
InicioDirectorio centrosCIFP Manuel Antonio

CIFP Manuel Antonio - centro público

O Instituto de Educación Secundaria Manuel Antonio de Vigo foi construído, conxuntamente co Centro Residencial Docente (CREDO), en 1976 como Centro de Universidades Laborais dependente do Ministerio de Traballo.

Na actualidade é un centro público de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO) e postobrigatoria (Bacharelatos e Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior), dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

O centro, ubicado na ladeira do Meixoeiro, ocupa unha superficie de 52.600 m2, e salienta pola orixinalidade da súa construción e a integración na paixase, pola peculiar combinación de módulos rectangulares e poligonais en diferentes alturas, comunicados entre si por corredores porticados, sendo o material de construcción o formigón prefabricado. O Centro goza dunhas amplas zonas verdes cunha gran variedade de especies de flora e fauna arbóreas.

O IES Manuel Antonio ten como misión impartir un ensino de calidade, onde se conxuga a responsabilidade coa liberdade a través dunhas normas de convivencia dentro dun espírito independente, tolerante e comprometido. Ofrecendo un servizo educativo aberto ás innovacións e requerimentos de toda a comunidade educativa, tendo en conta as peculiaridades individuais do alumnado, posibilitándolles o desenvolverse a nivel persoal, permitíndolles progresar no mundo académico e laboral, e preparándolles para a vida.

Equipamento e instalacións

- Biblioteca.
· Pavillón de deportes.
· Salón de actos.
· 5 aulas de informática.
· Aula de idiomas.
· 6 laboratorios de Química.
· 4 laboratorios de Sanitaria.
· 2 laboratorios de protésico dental.
· 2 Obradoiros de panadería e pastelería.
· 2 Obradoiros de cociña.
· 1 Aula-taller de restaurante.
· 1 Aula-taller de cafetería bar.

Amosar
Oferta educativa
Regulada
FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTALARÍA E TURISMO Ciclos Formativos de Grao Básico: - CB Cociña e restauración Ciclos Formativos de Grao Medio: - CM Cociña e gastronomía - CM Servizos en restauración Ciclos Formativos de Grao Superior: - CS Dirección de cociña - CS Dirección de servizos de restauración - CS Axencias de viaxes e xestión de eventos - CS Guía, información e asistencia turísticas - CS Xestión de aloxamentos turísticos FAMILIA PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Ciclos Formativos de Grao Medio: - CM Panadaría, repostaría e confeitaría - CM Elaboración de produtos alimentarios FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA Ciclos Formativos de Grao Medio: - CM Operacións de laboratorio Ciclos Formativos de Grao Superior: - CS Laboratorio de análise e de control de calidade - CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - CS Química industrial FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDADE Ciclos Formativos de Grao Superior: - CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - CS Audioloxía protésica - CS Hixiene bucodental - CS Laboratorio clínico e biomédico - CS Próteses dentais FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE Ciclos Formativos de Grao Superior: - CS Química e saúde ambiental FAMILIA PROFESIONAL DE TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL Ciclos Formativos de Grao Básico: - CB Tapizaría e cortinaxe Ciclos Formativos de Grao Medio: - CM Confección e moda Ciclos Formativos de Grao Superior: - CS Patronaxe e moda A maioría deles ofértanse tanto polo réxime ordinario (matrícula de curso completo) coma no réxime para as persoas adultas (matrícula modular), modalidade presencial. Algúns deles tamén se ofertan no réxime para as persoas adultas, modalidade semipresencial e a distancia; ou ben, na modalidade DUAL.
Non regulada
- Probas Libres para a obtención de títulos de FP - Proceso de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais - Accións formativas para desempregados (AFDs)
Amosar
Outra información de interese

Plans de Mellora:
· Convivencia.
· Biblioteca.
· Tecnoloxías da información e comunicación.
· Xestión do centro.
· Proxecto Emprende (Viveiro de empresas).
· Xestión de bolsa de emprego.
· Convenios de colaboración para a realización da formación en centros de traballo, en empresas do sector público e privado punteiras do tecido produtivo químico, téxtil, sanitario e turístico.

Amosar
Galerías fotográficas

Imaxes do centro

< Galería 1 >
Galería de vídeos
Etapas educativas
  • FP Básica
  • FP Grao Medio
  • FP Grao Superior
Datos de contacto
  • Tlf: 886 120 750
  • Fax: 886 120 776
  • Email: cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal
Enderezo e mapa
Abrir mapa
Avenida de Madrid s/n. Vigo
Horarios do centro
  • Oficina: Luns a venres de 09:00 a 14:00 horas Luns e mércores de 16:00 a 19:00 horas
  • Clases: Réxime ordinario (diúrno): 08:40 a 15:00 horas (ciclos de hostalaría poden rematar ás 16:00 horas) Réxime ordinario (vespertino): 15:20 a 21:40 horas (ciclos de hostalaría poden rematar ás 22:40 horas) Réxime para as persoas adultas: 16:20 a 21:40 horas (ciclos de hostalaría poden rematar ás 22:40 horas)
Redes sociais e web
Abrir a páxina web do centro Abrir o facebook do centro Abrir o twitter do centro Abrir o canal de youtube do centro
Alcaldía Vigo. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Vigo: Praza do Rei nº1 - 36202, Vigo | Tlf: 986 81 01 00      Oficina de Educación: Tlf: 986 81 01 81 | Email: ofi.educacion-ARROBA-vigo.org