Envío de documentación para as solicitudes do programa Vigo En Inglés do Concello de Vigo

Introduza o NIF ou NIE dun dos proxenitores ou representante legal e o número de solicitude para autenticarse no sistema.
Unha vez autenticado, pode proceder a adxuntar a documentación requerida.

Se non dispón do número de solicitude, póñase en contacto co servizo de educación do Concello de Vigo, no teléfono 981 81 01 81.