Envío de documentación para as solicitudes das Escolas Infantís Municipais do Concello de Vigo

Introduza o NIF ou NIE dun dos proxenitores e o número de solicitud para autenticarse no sistema.
Unha vez autenticado, pode proceder a adxuntar a documentación requerida.

Se non dispón do número de solicitude, póñase en contacto co servizo de educación do Concello de Vigo, no teléfono 986 81 01 81.